Vereniging van Accountancy Studenten (VAS)

De Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) is opgericht in 1971 als belangenbehartiger van alle accountancystudenten in Nederland. Sinds 2015 is zij een officiële studievereniging van Nyenrode. De VAS heeft ongeveer 2.500 leden en heeft op verschillende wijzen invloed op het programma van de opleiding:

  • Studenten laten hun visie en mening op bepaalde zaken horen tijdens de maandelijkse Studieraad en het bestuur neemt in die input mee in zijn adviezen aan de programmadirectie van de opleiding.
  • De VAS bezet zetels in de Opleidingscommissie en geeft ook hier de stem van de student door.
  • De VAS heeft nauwe banden met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), die verantwoordelijk is voor de 3-jarige praktijkstage die voorafgaat aan het behalen van het RA-diploma.

Er zijn diverse mogelijkheden om je als actief lid te ontwikkelen. Zo zijn er de Studieraad, de Activiteitencommissie en de Klachtencommissie. Al deze organen organiseren diverse activiteiten en behartigen belangen voor VAS-leden. Je kunt je als accountancy-student aansluiten bij de organisatie van deze evenementen. De VAS en de universiteit streven naar een continue ontwikkeling van de opleiding en het behoud van de kwaliteit van de opleiding.

Wil je meer weten over de VAS? Ga dan naar www.vasonline.nl.