Dr. Sam Solaimani

Universitair hoofddocent
Sam Solaimani lowres
 • Digitale Transformatie
 • Big Data & Analytics in het bedrijfsleven
 • Grondbeginselen van Big Data
 • Informatiesystemen & Opkomende Technologieën
 • Lean Master Trainer
Ik vind het buitengewoon intrigerend om met bedrijven mee te denken over hun digitale- en operationele transformatie en de onderliggende complexiteiten, gedreven door pragmatisme en creativiteit, met een holistische benadering, maar vooral gericht op meetbare impact. 

Dr. Sam Solaimani is Associate Professor aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is gespecialiseerd in Operational Excellence, Enterprise/Process Analysis & architecture, Lean Six Sigma, Supply Chain Management en de rol van de opkomende technologieën (denk aan data analytics, AI, RPA, blockchain, additive manufacturing, enz.) in deze domeinen.

Solaimani's onderzoek wordt vooral gedreven door zijn nationale en internationale samenwerking met grote en kleine bedrijven uit verschillende sectoren. Op basis van deze samenwerkingen heeft hij vele artikelen in hooggewaardeerde tijdschriften gepubliceerd, waaronder Supply Chain Management: An International Journal (SCMIJ), Journal of Business Research (JBR), European Management Review (EMR), Information Systems Frontiers (ISF), Technological Forecasting and Social Change (TFSC). Hij is lid van de Association for Information Systems (AIS), American Production and Inventory Control Society (APICS), International Community of Production and Operations Management Society (POMS), European Operations Management Association (EUROmA), en een regelmatige beoordelaar voor verschillende uitgevers, waaronder Journal of Business Ethics, TFSC, ISF, en Electronic Markets.

Solaimani is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft met een focus op businessmodel innovatie en operationele transformatie binnen complexe keten; MSc (Cum Laude) in Business Information Systems (Universiteit van Amsterdam); BSc in Information Science (Universiteit Utrecht); en vele certificeringen, Lean Master Trainer door Mckinsey & Company, Lean Black Belt, Scaled Agile Framework (SPC), PRINCE II, TOGAF, ArchiMate, AnyLogic, en verscheidene kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethodes.

Nevenactiviteiten

Solaimani bekleedt een senior management rol bij Accenture (Netherlands) met focus op data-gedreven transformatie, en hij is een Adjunct Professor of Technology & Operations Management op de American University of Bulgaria (Sofia).

Internationale activiteiten

Solaimani is gastonderzoeker geweest bij verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten waaronder:

 • Centrum voor Open Innovatie bij Haas School of Business, UC Berkeley, USA
 • Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft, Nederland
 • Het SP Jain Institute of Management & Research, Mumbai, India
 • Instituut voor Advanced Management Systems Research, Åbo Akademi & Turku School of Economics, Turku, Finland
 • School voor Economie en Financiën, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China
 • Afdeling Informatica & Ingenieurswetenschappen, Aalto Universiteit, Helsinki, Finland

Interesses

Reizen, boeken lezen, schaken en bouwen van kleine robots.

Meest relevante publicaties

Publicaties