Purpose: meer dan een buzzword

2 juni 2021
Opinie

Ramon van Ingen volgt aan Nyenrode Business Universiteit het parttime PhD programma en schrijft onder begeleiding van prof. dr. Pascale Peters, prof. dr. Henry Robben en dr. Melanie De Ruiter zijn proefschrift op het thema organisatiepurpose. Onlangs heeft Ramon in samenwerking met zijn team twee wetenschappelijke artikelen rondom dit thema gepubliceerd. In dit artikel lees je de bevindingen van één van deze artikelen.

Purpose is een veelbesproken onderwerp in zowel het maatschappelijke als academische debat. Het zou onder andere een positieve invloed hebben op bevlogenheid van medewerkers en de financiële performance van bedrijven. Wanneer over het concept purpose wordt gesproken, ontbreekt echter een duidelijke definitie. Hierdoor zijn er misverstanden ontstaan over de betekenis van organisatiepurpose in de huidige tijdsgeest. Een voorbeeld van een dergelijk misverstand is dat purpose altijd een groots sociaal maatschappelijk doel heeft dat nagestreefd wordt of dat purpose gelijk staat aan winst maken. Die onduidelijkheid heeft er toe geleid dat de term als modewoord te pas en te pas in slogans en statements wordt gebruikt om via ‘purpose-washing’ de financiële motieven van bedrijven en hun leiders te verbloemen. Om vast te stellen hoe bedrijven en organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, is het noodzakelijk om de betekenis van purpose helder te krijgen.

Betekenis van purpose

Diepte interviews met 44 experts uit verschillende landen hebben bijgedragen aan de maatschappelijke en academische discussie rondom de betekenis en de functie van organisatiepurpose. We definiëren organisatiepurpose als het bestaansrecht van een organisatie dat wordt gekenmerkt door betekenis, aspiratie, richting, unificatie en motivatie. Op basis van de interviews ontwikkelden wij een conceptueel model waarin factoren worden beschreven die een rol spelen in het creëren van purpose. Het model laat ook zien hoe purpose een bijdrage levert, zowel buiten de organisatie (bijvoorbeeld voorzien in behoeften van maatschappelijke stakeholders), als binnen de organisatie (bijvoorbeeld door de positieve rol die purpose speelt in innovatie en het creëren van betekenisvol werk). Ook wordt aandacht geschonken aan factoren (bijvoorbeeld authenticiteit) en mechanismen (bijvoorbeeld psychologische basisbehoeften) die hierin van belang zijn.

Hard én zacht

Het onderzoek heeft naast wetenschappelijke waarde ook een aantal praktische en maatschappelijke implicaties. De definitie van purpose die wij voorstellen, met een aantal heldere kenmerken, maakt het mogelijk om organisaties en bedrijven te evalueren op hoe zij hun verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij door hun purpose na te leven. Daarnaast tonen de bevindingen aan dat purpose een harde instrumentele kant en een zachte spirituele kant combineert. Deze zienswijze breekt met de tegenstrijdige paradigma’s en bestaande definities waarin purpose óf hard óf zacht is. De combinatie stelt organisaties in staat om een krachtig purpose statement op te stellen en dit uit te dragen. Purpose draagt niet alleen bij aan het neerzetten van heldere organisatiedoelen, maar draagt ook bij aan betekenisgeving in werk. Ons onderzoek toont aan dat elke organisatie een purpose heeft en dat purpose niet persé een onderscheidende factor hoeft te zijn; organisaties kunnen eenzelfde purpose hebben en zelfs de kleinste organisaties kunnen een impact op mensenlevens hebben.

Bijdragen

Het onderzoek draagt bij aan het wegnemen van misverstanden. Purpose is niet hetzelfde als winst maken. Purpose is niet het grootse ‘goede doen’. Het ‘goede doen’ is subjectief en afhankelijk van de normen, waarden en culturele aspecten die van invloed kunnen zijn op de perceptie van het individu. Impliciet betekent dit dat purpose afhankelijk is van de tijdsgeest waarin we leven. Ook al lijkt purpose een doel dat niet te halen is, een veranderende context kan ervoor zorgen dat je huidige purpose overbodig raakt.

Noodzaak

Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat purpose subjectief is. De perceptie van een goede of een slechte purpose verschilt per individu. Maar in de VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) wereld waarin wij nu leven zijn mensen op zoek naar betekenis en purpose in hun leven en in hun werk. In dat licht is de noodzaak voor organisaties om hun purpose te ‘ontdekken’ of te evalueren onontkoombaar.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het promotieonderzoek van Ramon van Ingen rondom het thema purpose? Je leest het recent verschenen open access artikel hier. 

Heb je interesse in het parttime PhD-programma? Klik hier voor meer informatie

Ir. Ramon van Ingen MBA is na zijn modulair Executive MBA aan Nyenrode gestart als deeltijd PhD kandidaat aan Nyenrode Business Universiteit. Ramon is founder van Social Bouncers, werkzaam voor De Nederlandsche Bank als Cyber resilience expert en CTIO van de startup Siip.

Prof. dr. Pascale Peters is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan Nyenrode. Dr. Melanie De Ruiter is directeur van de PhD school van Nyenrode en prof. dr. Henry Robben is hoogleraar Marketing aan Nyenrode. 

Deze column is onderdeel van een estafettecolumn en dit artikel is onderdeel van het L.E.S. in crisis kennisplatform. Een platform waar we kennis en kunde delen om leiders en professionals van organisaties te helpen in tijden van crisis.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.