Nyenrode Stagebureau

Overstappen naar het Nyenrode Stagebureau

Wil je de overstap maken van een ander Stagebureau naar het Nyenrode Stagebureau dan kan dat. In dat geval dien je via de Elektronische Leeromgeving van de NBA een ‘verzoek tot overdracht van dossier naar ander Stagebureau’ aan te vragen en aan te geven dat je jouw Praktijkopleiding wilt voortzetten bij het Nyenrode Stagebureau.

Daarnaast dien je een inschrijfformulier  voor het Nyenrode Stagebureau ingevuld in te sturen via stagebureau@nyenrode.nl waarna de inschrijving formeel verwerkt kan worden

Contact

Sanne van Rijssen

Sanne van Rijssen

Programma-manager

Je past vervolgens je POP of jaarplan aan of schrijft een nieuw POP/jaarplan dat ziet op de situatie bij de nieuwe werkgever/opdrachtgever(s) en levert deze binnen 4 weken na de overstap in. Het Nyenrode Stagebureau voorziet het POP/jaarplan van een beoordeling. Vindt de overdracht midden in een praktijkopleidingsjaar plaats, dan maak je met beide Stagebureaus goede afspraken over de afwikkeling van de rapportages. Wij adviseren je om de achterliggende periode bij je oude Stagebureau voor de overdracht af te sluiten met een gesprek met je praktijkbegeleider en een rapportage conform de halfjaarrapportage, waarbij je praktijkbegeleider en jij dus samen afstemmen wat nog nodig is om je praktijkopleiding(sjaar) met succes af te wikkelen. Je (oude) beoordelaar toetst of dit realistisch is. Hiermee weten je nieuwe praktijkbegeleider en beoordelaar waar je staat en hoe zij de begeleiding vanaf dat moment kunnen oppakken.

Overstapregeling trainingsprogramma’s

Trainees van het Nyenrode Stagebureau doorlopen ook het Nyenrode trainingsprogramma van de Praktijkopleiding.

Stap je halverwege een praktijkjaar over naar het Nyenrode Stagebureau, en heb je al voldaan aan een deel van de trainingsuren van dat jaar, dan kan je gebruik maken van de overstapregeling.

Deze regeling houdt in dat als je vanuit het vorige Stagebureau al een deel van de trainingsuren voor dat praktijkjaar hebt doorlopen, en dat Stagebureau heeft in de ELO akkoord gegeven op die uren, je de overige uren mag aanvullen met een trainingsprogramma van een externe aanbieder.

Daarbij stellen wij als Stagebureau de eis dat dit een door de Raad van de Praktijkopleidingen geaccrediteerde aanbieder is en het ook een geaccrediteerd trainingsprogramma is die een koppeling heeft met de generieke eindtermen van de Praktijkopleiding. Daarvan ontvangen wij graag een bevestiging van de aanbieder via stagebureau@nyenrode.nl.

Wordt deze regeling in een eerste of tweede jaar van de praktijkopleiding toegepast dan dient de trainee in een volgend praktijkjaar wel weer gewoon een driedaags trainingsprogramma van Nyenrode te volgen. 

Bijeenkomsten -trainingen voor Nyenrode trainees

Zo’n 4 a 5 keer per jaar wordt er een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe trainees en hun praktijkbegeleiders. Tijdens deze kick-off maken we kennis met elkaar en wordt er praktische informatie gedeeld over het Nyenrode Stagebureau en de Praktijkopleiding. Aansluitend en in aanvulling op deze kick-off krijgen trainees handige tools mee voor het verder uitwerken van het POP. Twee weken na de kick-off wordt de uitwerking hiervan tijdens een terugkommoment voor trainees doorgesproken. 

Deze digitale training dient ter ondersteuning bij het schrijven van de vereiste rapportages en wordt, bij voldoende animo, twee keer per jaar aangeboden. De eerstvolgende training staat gepland op 3 april van 09.00-12.00 uur.

Tijdens deze training staan de volgende drie pijlers centraal:

  • Het krijgen van effectieve coaching
  • Reflectievaardigheden
  • Schrijven van rapportages (halfjaarrapportage en jaarrapportage)

Trainees van het Nyenrode Stagebureau mogen deze training kosteloos bijwonen. Trainees van andere Stagebureau zijn ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze training. Zie onderdelen voor het geldende tarief.


Deze fysieke training wordt in beginsel twee keer per jaar aangeboden en beslaat een dagdeel van maximaal vier uur. De eerstvolgende is op 5 april 2023 van 9.00-13.00 uur (incl. lunch).

Tijdens deze training staan de volgende drie pijlers centraal:

  • Het geven van effectieve coaching
  • Ondersteunen van de trainee bij reflectie
  • Beoordelen van de rapportages (halfjaarrapportage en jaarrapportage)

Praktijkbegeleiders die trainees van het Nyenrode Stagebureau onder begeleiding hebben mogen deze training kosteloos bijwonen. Praktijkbegeleiders die trainees van een ander Stagebureau onder begeleiding hebben zijn ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze training. Zie onderdelen voor het geldende tarief.