Research with Impact: Making markets work for purpose

Stewardship

Making markets work for purpose 

Wat staat de transformatie naar een duurzame markt in de weg? Vijf spelers kunnen zorgen voor verandering: overheid, bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, financiële en kennis instellingen. Het onderzoeksprogramma 'Making Markets Work for Purpose' biedt praktische en beleidsontwikkelingen om de grote en complexe duurzaamheidsuitdagingen van onze generatie aan te pakken.