Inaugural & valedictory lectures

Inaugural lectures 2023/2024

René Orij
Duurzaamheidsverslaggeving: nut of noodzaak
Download the lecture (Dutch) | Read the interview (Dutch)

Valedictory lectures 2023/2024

Jeff Gaspersz
Toekomstbestendig: Competenties voor een disruptieve wereld
Download lecture (Dutch)

Inaugural lectures 2022/2023

Michael Erkens
Sustainable corporate reporting  
Read the article

Henk Kievit
Ondernemendheid is maatschappelijke transities
Download lecture (Dutch) |  Watch video (Dutch)

Valedictory lectures 2022/2023

Bas Steins Bisschop
Nieuwe verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen  
Download lecture (Dutch)

Leen Paape
Maatschappelijke zorgplicht voor ondernemingen: 10 redenen waarom dat geen discussie zou hoeven te zijn  
Download lecture (Dutch) | Watch video (Dutch)

Jaap Schaveling 
Zelf bewust zijn: over liefdesenergie, ik-grensbewustzijn en ons gevoelskompas  
Download lecture (Dutch) |  Watch video (Dutch) 

Inaugural lectures 2021/2022

Edgar Karssing
Beroepsethiek voor feilbare mensen - Adam Smith als leermeester
Download lecture  (Dutch) | Watch video (Dutch)

Sharda Nandram
Spirituality the discipline for doing business with the unknown
Download lectureWatch video (Dutch) 

Bas Kodden
Out of control | Download lecture  (Dutch)

Niels van Nieuw Amerongen
Reflecties op de MKB accountant| Download lecture (Dutch)

Valedictory lectures 2020/2021

Edward Groenland
Werkelijkheid en binnenwereld  
Download lecture (Dutch)| Watch video (Dutch) 

Inaugural lectures 2019/2020

Cokky Hilhorst
Stoppen met gissen: Naar betere beslissingen over IT-investeringen | Download lecture (Dutch)

Olof Bik
Crossing the divide: Behavioral research in auditing Download lecture

Valedictory lectures 2019/2020

Willem Burggraaf
De ondernemer centraal, tijd voor reflectie | Watch video (Dutch)

Inaugural lectures 2018/2019

Bas Hillebrand
Innovatie in toerisme: Een ecosysteem perspectief | Download lecture (Dutch)

Valedictory lectures 2018/2019

Henk Langendijk
Het (niet) getrouwe beeld van de jaarrekening en de positie van de accountant | Download lecture (Dutch)

Jan Bots
Het vervolg: over het vakgebied controlling en zijn beoefenaars | Download lecture (Dutch)

Inaugural lectures 2017/2018

Leen Paape
Corporate Governance: de oogkleppen van het paard en de blik van de adelaar
Download lecture
 (Dutch)

Jaap Schaveling
'Transcend, Include and Be Curious'
Download lecture (Dutch)| Watch video (Dutch)

Inaugural lectures 2016/2017

Bob de Wit
Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie...
Download lecture (Dutch) | Watch video (Dutch)

Nick van Dam
Learn or Lose | Download lecture

Tineke Lambooy
Leadership, Entrepreneurship & Stewardship in Corporate Law | Download lecture

Valedictory lectures 2016/2017

Fred Lachotzki
Pleidooi voor een toekomst | Download lecture (Dutch)

Inaugural lectures 2014/2015

Bo van der Rhee
Innovate or Perish : new product development as a key domain of operations management | Download lecture

Rob Blomme
Patronen van variëteit : Individuele gedragingen en gewoontes in de organisatiecontex | Download lecture (Dutch)

Valedictory lectures 2014/2015

Andre Wierdsma
Vrij-moedig positie kiezen: moreel leiderschap in vitale netwerken |  Download lecture

Inaugural lectures 2012

Lineke Sneller
On the value of IT | Download lecture

Inaugural lectures 2011

Daniëlle Zandee
Sustainable organizational development as generative process | Download lecture

Inaugural lectures 2009

Anke van Hal
The merger of interests | Download lecture