Research with Impact: Crisis management capabilities

Educational Innovation

Stay cool when it gets hot. Crisis management capabilities in mitigating the effects of large fires 

Hoe kan je door goed leiderschap de negatieve effecten van een crisis beperken? Deze impactcase laat zien hoe je crisisbeheersingscapaciteiten kan opbouwen door middel van onderzoek en onderwijs.