Research with Impact: 'Auditing & Assurance'

Educational Innovation

'Closing the gap between education and research in auditing and assurance'

Met het scriptieprogramma Auditing & Assurance is niet alleen het aantal Auditing masterscripties in de afgelopen jaren gestegen, maar ook de kwaliteit enorm toegenomen. Daarnaast is bijna 95 % van de masterscripties binnen de nominale looptijd geschreven en verdedigd. En heeft het programma geleid tot unieke dataverzamelingsmogelijkheden voor onderzoekers.