Research with Impact: Teaching, research & practice

Educational Innovation

Teaching, research & practice

Hoe krijgen we meer vat op de hoeveelheid masterscripties die afgerond moeten worden? De oplossing? Neem de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden op in de module van Auditing. Zo betrek je studenten bij dataverzameling en dat levert bovendien een enorme dataset op die te gebruiken is voor meerdere doeleinden. Het resultaat? Binnen vier maanden voltooiden studenten hun masterscriptie en verschillende artikelen in nationale en internationale tijdschriften.