Research with Impact: Lean approach thesis

Educational Innovation

Lean approach to master’s thesis research programs

"Hoe kan Nyenrode meer thesis onderzoeksprojecten begeleiden en opleveren met dezelfde facultaire middelen, terwijl we tegelijkertijd waarde toevoegen aan verschillende Nyenrode-stakeholders?" Met een LEAN-aanpak slaagden dr. Ir. Taher Ahmadi, dr. Bo van der Rhee en prof. Dr. Venu Venugopal erin om verschillende doelen te bereiken, voor zowel studenten en faculteitsleden.