Maurice Coen MSc

Visiting fellow
Maurice Coen
  • Markttransformatie en Organisatieontwikkeling
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Duurzaam Ondernemen en Stewardship

Maurice Coen MSc is sinds maart 2015 als visiting fellow verbonden aan de leerstoel Sustainable Building van Prof. dr. ir. Anke van Hal in het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Zijn onderzoek is gericht op de invloed die de huidige energietransitie heeft op markten en (tijdelijke) organisaties.

Maurice heeft Management Consultancy gestudeerd aan de RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn missie is samen met anderen bij te dragen aan, en daarmee ook verantwoordelijkheid te nemen voor, de transitie naar een duurzame wereld. 

Nevenactiviteiten

Hij combineert zijn positie bij Nyenrode met zijn werk als onafhankelijk consultant. Hij was nauw betrokken bij de Energiesprong (2011-2016), een nationaal programma gericht op de verduurzaming van de gebouwde omgeving, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Hij werkt sinds 2015 ook voor de Stroomversnelling, een marktinitiatief met het streven naar een energie neutrale, betaalbare en aantrekkelijke gebouwde omgeving. 

Meest relevante publicaties