Bart van der Linden

Visiting fellow
Bart van der Linden
  • IT-sourcing & innovatie
  • Digitale Business Ecosystemen
  • Digitale Ecosystemen

Bart van der Linden is Visiting Fellow aan Nyenrode Business Universiteit binnen het Center for Entrepreneurship, Governance and Stewardship. Zijn achtergrond ligt in computerscience en informatiekunde. Via de middelbare technische school (MTS), de hogere technische school (HTS) en de Radboud Universiteit is hij bij Nyenrode Business Universteit gekomen.

Op dit moment is Bart in een afrondende fase van zijn proefschrift over innovatie in IT-sourcing. Een van de hoofdstukken gaat over ICT ecosystemen. In 2017 organiseerde Nyenrode in samenwerking met T-Systems Nederland een summit van waaruit het onderzoeksprogramma  digitale ecosystemen gestart is. In de zomer van 2020 is ook het Digital Ecosystems Institute gestart, waarbij vanuit Nyenrode nog intensiever onderzoek gedaan wordt naar digitale business ecosystemen in de platformeconomie. 

Zijn missie is dat de mens beter in staat is om over organisaties heen met elkaar samen te werken. Het (eco)systeem-denken speelt daar een belangrijke rol en Bart wil dit gedachtegoed graag delen met professionals.

Bart heeft in India en Oeganda verschillende onderzoeken gedaan naar ICT offshore outsourcing en de succesfactoren ervan. Naast onderzoek heeft hij ook Source2Innovate opgericht. Dit bedrijf ondersteunt organisaties in selectietrajecten en Europese aanbestedingen om tot vernieuwing en verandering te komen. Ook was hij redactielid van het boek 'Covid-19: een bevel uit het niets' . 54 docenten en wetenschappers van Nyenrode Business Universiteit lieten hierin hun licht schijnen op de coronapandemie.  

Meest relevante publicaties

  • Van der Linden, B. (2011, September). Innovation within outsourcing relationships: Contemplation of Luhmann's theory. In 2011 International Conference on Management Science & Engineering 18th Annual Conference Proceedings (pp. 1195-1200). IEEE.