Transitie Governance: Theorie en Praktijk - MBA module Business & Sustainable Transitions

Breukelen
12 september 2024
15 augustus 2024
3 x 2 dagen
6-8 uur per week (excl. college)
Nederlands
€7.145,- (btw vrij)

Transities en hoe daar mee om te gaan

De opgaven waar de samenleving voor staat zijn groot en talrijk. Op uiteenlopende gebieden, - gezondheidzorg, biodiversiteit, energie, grondstoffen, klimaat, kloof arm en rijk, voedselvoorziening-, zijn transities nodig. In talrijke opleidingen op universiteiten en andere onderwijsinstellingen wordt dan ook voor deze thema’s aandacht gevraagd. In de module Transitie Governance: Theorie en Pratijk staan echter niet de thema’s centraal maar de wijze waarop transities tot stand komen, hoe de uitwerking op verschillende schaalniveaus zich tot elkaar verhouden en hoe je er als samenleving, bedrijf en persoon aan kunt bijdragen dat ze ook succesvol zijn.

 • De werkpraktijk, markt en omgeving van de deelnemer staan centraal
 • Ontwikkelen door ook van elkaar te leren
 • De papers leiden tot concreet handelingsperspectief voor de eigen werkpraktijk

De module is een initiatief van Nyenrode hoogleraar prof. dr. ir. Anke van Hal en prof. dr. Jan Rotmans, internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De visie van Jan Rotmans dient in deze module als startpunt voor een brede beschouwing van het begrip transitie, waarna ook perspectieven op transities van andere wetenschappers evenals uiteenlopende praktijkervaringen aan bod komen.

Zes tips

Lees hier alvast zes tips hoe om te gaan met transities.

Wat ga je doen?

De module bestaat uit drie delen van twee aaneensluitende dagen waarin steeds een ander schaalniveau centraal staat: het macro-niveau (maatschappij), het meso-niveau (markt) en het micro-niveau (organisaties). Prof. dr. ir. Jan Rotmans vult het eerste dagprogramma van elke module met een beschouwing vanuit zijn perspectief en praktijkervaring en gaat daarover ook in gesprek met een gastspreker die in de praktijk met heel concrete vraagstukken op dit vlak bezig is. Tijdens de avond staat de persoonlijke rol van de deelnemers bij transities centraal, maar ook de persoonlijke transformatie.

In de tweede dag van elk deel worden andere theoretische stromingen op transitiegebied uitgebreid belicht door drs. Maurice Coen. Hij is verbonden aan de leerstoel van prof. dr. ir. Anke van Hal . Maurice zoekt ook de verdieping door het gedachtengoed en mechanismen achter transities onder de loep te nemen. De tweedaagse sluit elke keer af met een middag onder leiding van Anke van Hal waarin hetgeen in de twee dagen is besproken wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Anke legt als kerndocent daarnaast ook voortdurend gedurende de gehele module de verbinding tussen dat wat door de sprekers wordt ingebracht en door de deelnemers wordt ervaren.  Tijdens haar inbreng komt zeker ook het Fusie van Belangen perspectief aan bod dat haar Nyenrode-leerstoel kenmerkt. Elk blok wordt afgerond met een opdracht.  Op basis van dit eigen onderzoek, vastgelegd in de papers, kunnen de deelnemers in hun eigen werkpraktijk concreet aan de slag met transities. 

Wat levert het je op?

 • Inzicht in de aard en loop van transities op het niveau van samenleving, markt, organisatie en individu.
 • Herkenning van mechanismen die werkzaam zijn tijdens transities en kennis over hoe deze in te zetten ten behoeve van een succesvol verloop van een transitie.
 • Praktische handvatten voor en vaardigheid in het starten van initiatieven, tijdens de module werk je aan een door jou gekozen initiatief voor de eigen werkpraktijk 
 • Persoonlijke ontwikkeling richting een rol bij het ontplooien van initiatieven die bijdragen aan transities.
 • Persoonlijke reflectie op je persoonlijke rol en die van jouw organisatie in de verschillende fases van transities.

Na het succesvol afronden van de module ontvang je een certificaat.

Waarom kiezen voor een module van de Modulair Executive MBA?

De module Transitie Governance: Theorie en Praktijk  is een onderdeel van de Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions maar is ook los te volgen. Wil je alleen deze module volgen? Dat is dus mogelijk! Na succesvol afronden van de module ontvang je een certificaat. Smaakt het echter naar meer en wil je na deze module nog meer modules volgen of zelfs gaan voor een volledige MBA? Dat is ook mogelijk. Voor het behalen van je MBA-titel volg je zes basismodules, minimaal twee specialisatiemodules, de internationale studiereis en de MBA thesis.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitons? Kom naar een belevingssessie, download een brochure of neem voor persoonlijk advies contact op met onze programma-adviseurs.

Van wie krijg je college?

Tijdens de module Transitions Governance and Practice geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren voor deze module zijn:

 • Prof. dr. ir. Anke van Hal. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij Nyenrode Business Universiteit. Haar leerstoel kenmerkt zich door het ‘Fusie van Belangenperspectief’ dat vanuit de bouwsector is ontwikkeld maar ook in andere sectoren effectief blijkt te zijn. Binnen Nyenrode is zij naast deze MMBA-module ook kerndocent van de MMBA-module Transitie, Innovatie  en Ondernemerschap en de module Duurzaamheid van de opleiding Foundations of Management. Binnen de bouwsector houdt zij zich alleen nog bezig met het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en wijken met behulp van duurzaamheidsingrepen.
 • Prof. dr. Jan Rotmans. Een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is één van de grondleggers van het vakgebied transitiekunde, maar startte zijn carrière als klimaatonderzoeker bij het RIVM. Daar ontwikkelde hij het eerste integrale klimaatmodel ter wereld, IMAGE, wat nog steeds doorontwikkeld wordt en waar hij op afstudeerde en promoveerde. Hij richtte in Maastricht aan de universiteit een onderzoeksinstituut op, ICIS, en daarna in Rotterdam DRIFT, onderzoeksinstituut voor transities. Hij adviseert tal van overheden en bedrijven in binnen- en buitenland en werkte bij de Verenigde Naties in New York. Hij heeft 250 wetenschappelijke publicaties op zijn naam en 30 boeken. Hij was initiator van tal van maatschappelijke initiatieven, waaronder Urgenda, Zorgeloos, Nederland Kantelt en de Gideonsbende. Naast topwetenschapper is hij ook activist, zogenaamd 'scientivist'. 
Hoogleraar
Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development aan Nyenrode Business Universiteit waar ze zich richt op de businesscase van duurzaamheid.
Prof. dr. Jan Rotmans
Hoogleraar
Jan Rotmans is een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is één van de grondleggers van het vakgebied transitiekunde.
Visiting fellow
Maurice Coen is sinds maart 2015 als visiting fellow verbonden aan de leerstoel Sustainable Building van Prof. dr. ir. Anke van Hal in het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit.

De gastsprekers voor deze module zijn:

 • Maurits Groen is een ondernemer die bedrijven opzet en ondersteunt op die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van duurzaamheid - en ontwikkelingsvraagstukken. Groen is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid, initiator van duurzame coalities en oprichter van bedrijven (WakaWaka, Kipster, Wholy Greens, Ignite, Solarge, Duurzame Dinsdag, Milieubende etc.).

De gastspreker van de eerste module wordt later bekend gemaakt. De gastsprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Minimaal vijf jaar strategische ervaring als manager, bestuurder, ondernemer of in een andere invloedrijke rol.
 • Minimaal een afgeronde bachelor (hbo/wo) of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
 • Engelse lees- en luistervaardigheid.

Belevingssessie

Als je erover denkt om met deze module te starten, kom dan bij ons langs voor een belevingssessie. Daar kan je op je gemak ontdekken wat het programma inhoudt en een proefcollege volgen. Je ontmoet mensen die het programma al volgen of hebben gevolgd en krijgt een beeld van hoe zij hun studie weten te combineren met een drukke baan en sociaal leven.

Daarnaast zijn we altijd te bereiken voor een persoonlijk adviesgesprek, waarin we je graag adviseren en alle vragen beantwoorden.

Data en tijden

Blok 1: Samenleving in Transitie
12 september 2024 van 09:00 - 22:00 uur (inclusief diner)
13 september 2024 van 09:00 - 17:00 uur

Blok 2: Markten en economie in transitie
6 november 2024 van 09:00 - 22:00 uur (inclusief diner)
7 november 2024 van 09:00 - 17:00 uur

Blok 3: Bedrijven en organisaties in transitie
2 december 2024 van 09:00 - 22:00 uur (inclusief diner)
3 december 2024 van 09:00 - 17:00 uur

Uiterste aanmelddatum 15 augustus 2024. Wacht niet te lang, we werken met een maximum aantal deelnemers.

Is dit je eerste module? Noteer dan alvast in jouw agenda de Introductiebijeenkomst voor nieuwe deelnemers, deze is op 30 augustus 2024 van 14:30 - 18:00 uur.

Meld je aan

Enthousiast over de module? Meld je dan meteen aan. Na de aanmelding ontvang je per e-mail wat er nodig is om je inschrijving definitief te maken.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Investering

De investering voor deze module is € 7.145,- (btw vrij), inclusief collegemateriaal, toegang tot alle studentenfaciliteiten op Nyenrode, digitale studiefaciliteiten en eten en drinken. Hotelovernachtingen op het landgoed zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn los bij te boeken.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.