NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt de kwaliteit van Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en programma's. Daarnaast voert elk programma een 'ontwikkelgesprek', waarvan de rapporten op deze pagina te vinden zijn.

Nyenrode heeft sinds het verkrijgen van de universitaire status in 1982 een solide academische reputatie opgebouwd. Het is de enige particuliere universiteit in Nederland. De bachelor- en masteropleidingen van Nyenrode zijn NVAO-geaccrediteerd. Dit betekent dat studenten die een van deze opleidingen afronden, een graad op basis van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) mogen voeren, zoals de graad Bachelor of Science of Master of Science.

 

    Onze NVAO geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen

     

    NVAOOver de NVAO

    De NVAO beoordeelt de kwaliteit van Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en programma's. Alle door de NVAO geaccrediteerde opleidingen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

    Elke zes jaar beoordeelt de NVAO onze bachelor- en masterprogramma's. Deze peer reviews hebben twee doelen: verantwoording en verbetering. Naast de beoordeling voert elk programma een 'ontwikkelgesprek' met het panel in het kader van externe accreditatie. Het programma bepaalt het onderwerp, zoals toekomstige ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen. Het ontwikkelgesprek maakt deel uit van de programmareview, maar de resultaten worden niet meegenomen in de accreditatiebeoordeling.