Bart van der Linden is Visiting Fellow aan Nyenrode Business Universiteit binnen het Center for Entrepreneurship, Governance and Stewardship. Zijn achtergrond ligt blij computer science en informatiekunde, waarbij hij via de MTS, HTS (Fontys) en Radboud Universiteit bij Nyenrode Business Universteit terecht gekomen is.

Op dit moment is hij in de afrondende fase van mijn proefschrift over innovatie in IT-sourcing. Een van de hoofdstukken gaat over ICT ecosystemen. In 2017 is in lijn met dat hoofdstuk, nadat een summit georganiseerd was, met T-Systems Nederland het onderzoeksprogramma digitale ecosystemen gestart. Sinds de zomer van 2020 is het Digital Ecosystems Institute gestart, waarbij vanuit Nyenrode nog intensiever onderzoek gedaan kan worden naar digitale business ecosystemen in de platformeconomie. 

Zijn missie is dat de mens beter in staat is om over organisaties heen met elkaar samen te werken. Het (eco)systeem-denken speelt daar een belangrijke rol en Bart wil dit gedachtegoed graag delen met professionals.

Bart heeft verschillende onderzoeken gedaan in India en Oeganda, naar ICT offshore outsourcing en de succesfactoren ervan. Naast onderzoek heeft hij ook Source2Innovate opgericht. Dit bedrijf ondersteunt organisaties in selectietrajecten en Europese aanbestedingen om tot vernieuwing en verandering te komen.

Meest relevante publicaties

  • Van der Linden, B. (2011, September). Innovation within outsourcing relationships: Contemplation of Luhmann's theory. In 2011 International Conference on Management Science & Engineering 18th Annual Conference Proceedings (pp. 1195-1200). IEEE.