Mieke de Lepper-van de Gevel wint Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016

21 september 2016

Mieke de Lepper-van de Gevel heeft de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016 gewonnen met haar essay “Het digitale ziekenhuis anno 2016 heeft een CIO nodig”.Ruud Vergoossen en Mieke de Lepper-van de Gevel

Zij pleit er in haar essay voor dat alle ziekenhuizen een Chief Information Officer (CIO) aanstellen, een functionaris die eindverantwoordelijk is voor alle informatietechnologie. Aan de ene kant worden er in de zorg in een razend tempo ICT-vernieuwingen doorgevoerd, aan de andere kant worden er steeds strengere eisen gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens. Gezien deze ontwikkelingen is het van belang dat op strategisch niveau de juiste beslissingen worden genomen. De aanstelling van een CIO en de betrokkenheid van de raad van bestuur is naar de mening van De Lepper-van de Gevel onmisbaar. Alleen dan kan een juiste inschatting gemaakt worden van de rol en de impact van ICT voor de organisatie en van de risico’s op het gebied van privacy.

Juryvoorzitter Ruud Vergoossen reikte de essayprijs uit op 20 september, tijdens het Docentenseminar Accountancy op Nyenrode. De zeven kandidaten schreven ieder een essay naar aanleiding van hun masterscriptie Accountancy. Zij waren hiertoe uitgenodigd omdat hun masterscriptie goed was beoordeeld en een maatschappelijk interessant en relevant onderwerp had.

In het juryrapport wordt het winnende essay als volgt geprezen: “Een goed geschreven kernachtig essay over een relevant thema dat op overtuigende wijze voor het voetlicht wordt gebracht. Het is op een hoog abstractieniveau geschreven en komt daardoor snel tot de kern van de zaak. Databeveiliging en beveiliging van persoonsgegevens zijn onderwerpen die van steeds groter belang worden, niet alleen in de medische sector maar ook daarbuiten. Dit essay voldoet aan alle kwalificaties die daaraan worden gesteld.”

De uitkomsten van het scriptieonderzoek van De Lepper-van de Gevel zijn tevens de basis geweest voor een artikel genaamd “Cybersecurity in de boardroom: Voorbij de bits en de bytes rond cybersecurity binnen de algemene ziekenhuizen in Nederland” in Goed Bestuur & Toezicht, editie september 2016. Ook wordt gewerkt aan een Engelstalig artikel met als doel een publicatie in een internationaal tijdschrift.

Ruud Vergoossen en Alban BastiaanDe tweede prijs ging naar Alban Bastiaan, die in zijn essay de vraag beantwoordt welke factoren van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van kwaliteit leverende accountants in de nabije toekomst. Regelgevers, universiteiten, beleidsmakers, accountantskantoren en beroepsorganisaties dienen stil te staan bij de jonge generatie accountants, een partij die volgens Bastiaan veelal wordt vergeten in de grotere ontwikkelingen en veranderingen die vandaag spelen. In zijn analyse betrekt hij compliance-angst, werkdruk en budgetdruk, en het afnemend nut en aanzien van de auditor. Vervolgens kijkt hij naar de toekomst: hoe kunnen vernieuwingen op het gebied van IT en Big Data succesvol worden geïmplementeerd? Hierbij is het van belang om te leren van het verleden.

De essays van de zeven genomineerden zijn opgenomen in de bundel Essayprijs 2016. Op basis van hun essay publiceerden alle genomineerden ook een opinie op het studentenplatform The Accountables.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.