Research with Impact: 'Bridging the gap between science and practice'

Leadership

'Bridging the gap between science and practice in corporate reporting'

Inhoudelijke ontwikkelingen en verschuivende prioriteiten zorgden de afgelopen jaren voor aanzienlijke veranderingen binnen de regelgeving voor corporate verslaggeving. Dr. Ferdy van Beest benadrukt dat stakeholders substantiële inspanningen moeten leveren om de veranderende regelgeving bij te benen. Van Beest ziet een grote kenniskloof tussen wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen in corporate reporting. Zijn missie is om deze kloof te overbruggen.