Research with impact: 'Availability and quality of annual accounts'

Leadership

'Availability and quality of annual accounts of non-listed Dutch companies'

Hoe staat het met de beschikbaarheid, actualiteit en kwaliteit van jaarstukken die door niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn gedeponeerd bij het handelsregister ? Veel ondernemingen doen te lang over het opstellen en publiceren van hun jaarrekening. Ook zijn de jaarlijkse stukken die ondernemingen moeten deponeren bij het handelsregister niet altijd volledig en voldoen niet altijd aan de wettelijke eisen. Prof. dr. Ruud Vergoossen RA geeft inkijk in het hoe en waarom.