Research with impact: Quality of annual accounts

Leadership

Quality of Annual Accounts

Hoe staat het met de beschikbaarheid, actualiteit en kwaliteit van jaarstukken die door niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn gedeponeerd bij het handelsregister ? Veel ondernemingen doen te lang over het opstellen en publiceren van hun jaarrekening. Ook zijn de jaarlijkse stukken die ondernemingen moeten deponeren bij het handelsregister niet altijd volledig en voldoen niet altijd aan de wettelijke eisen. Prof. dr. Ruud Vergoossen RA geeft inkijk in het hoe en waarom.