Research with Impact: 'Shifting towards sustainability of foreign direct investments'

Leadership

Voor veel landen is, door de uitdagingen die momenteel spelen in de wereld zoals klimaatverandering, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een toenemend voedseltekort, de overgang naar een duurzaam beleid van directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments) prioriteit geworden. De onderzoeksactiviteiten van dr. Yulia Levashova op het gebied van juridische aspecten van directe investeringen in het buitenland, hebben sinds 2018 invloed gehad op beleidsdiscussies bij de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Foreign Direct Investments (FDI) zijn nodig om de Sustainable Development Goals (SDGs) te realiseren. De transitie van FDI naar duurzame investeringen is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan, omdat internationale investeringswetten en -beleid een belangrijke rol spelen bij de inzet van landen voor klimaatverandering.