Research with Impact: Society 4.0

Leadership

Society 4.0 resolving eight key issues to build a citizens society

Het boek 'Society 4.0' is bedoeld als inspiratiebron voor hen die willen bouwen aan een hoopvolle toekomst voor de volgende generaties. Bij het verbeelden van een andere en betere samenleving verkent Prof. dr. Bob de Wit de opkomende mogelijkheden van nieuwe technologieën, verzamelt en onderzoekt hij 'zwakke signalen' en evalueert hij tal van nieuwe maatschappelijke initiatieven en toekomstvisies.