Research with Impact: 'The Modern Corporation Project'

Leadership

'The Modern Corporation Project'

In 2013 startten dr. Jeroen Veldman en professor Hugh Wilmott het Modern Corporation Project. In dit project zochten zij naar goed onderbouwde en uitvoerbare hervormingen op het gebied van corporate governance. Het doel? Het ondersteunen van stakeholders om concreet stappen in te zetten in het onderkennen van en het omgaan met de link tussen corporate governance en systeemrisico’s, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid.