Zoekresultaten

55 zoekresultaten voor pensioen

Toon resultaten in English of Dutch

Pensioenbegunstigden willen democratisering van pensioenstelsel, betrokkenheid bij pensioenzaken, wat de houdingen en wensen van pensioengerechtigden zijn met betrekking tot, pensioenbegunstigden te betrekken, het democratisch tekort te verkleinen. Bewustzijn rondom het pensioen is laag, met, Pensioenbegunstigden willen een grotere mate van betrokkenheid en een grotere vrijheid en extra keuzes als het gaat om de vraag waar hun pensioen geïnvesteerd moet worden en met welk doel. Dit, Investeren en Impact-investeringen in het Collectieve Pensioensysteem’, waarmee hij op dinsdag 21

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/democratisering-van-pensioenstelsel

Webinar | Pensioenen: Corona en invloed op de pensioenpremie, In dit webinar gaat Ronald Heijn het gesprek aan met Gérard Aben (Pensioenfonds Horeca en Catering), Peter Borgdorff (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), Herman Kappelle (AEGON / VU), Daan Kleinoog (Sprenkels en Verschuren) en Willem Noordman (FNV) over Corona en de gevolgen voor de pensioenpremie

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/webinar-pensioenen-corona-en-invloed-op-de-pensioenpremie

Geschiktheid in de pensioensector geëvalueerd, versterking bestuur pensioenfondsen gepubliceerd. Monica Swalef, pensioenjurist, schrijft hierover in de, stelsel van aanvullende pensioenen is het van groot belang dat deelnemers en pensioengerechtigden, versterking bestuur pensioenfondsen gepubliceerd. Swalef Pensioenjuristen en Academie mocht hier aan, Pensioenfondsbestuur 2017 en de Code Pensioenfondsen staan bepalingen over geschiktheid. Het gaat erom dat de, Sinds 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (hierna: Wvbp) van kracht. Deze wet biedt

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/geschiktheid-in-de-pensioensector-geëvalueerd

Pensioen Opleidingen voor Executives, haken we in op o.a. een veilig pensioen, solidariteit en de 'one-tier' board bij pensioenfondsen, . In december 2020 volgt de consultatieversie van het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’. Pensioen minnend, Pensioen Opleidingen voor Executives Effectief leiderschap in de pensioensector Ontdek hoe onze, pensioensector, al dan niet samengesteld met onze partners en afgestemd op de eisen die DNB en AFM

https://www.nyenrode.nl/landing/customized-and-industry-focused-solutions/beleidsbepalerspensioen

Herziene druk van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen, implementatie van het pensioenakkoord. Een sterke governance van pensioenfondsen is hierbij een, besluitvorming. De governance van pensioenfondsen heeft de speciale interesse van pensioenjuriste Monica Swalef, . Pensioenfondsgovernance Met dit boek is het voor alle betrokkenen bij pensioenfondsen erg gemakkelijk om de, pensioenfondsgovernance, en van de normen uit de – in 2018 herziene – Code Pensioenfondsen. Daarmee, Recent werd door minister Koolmees vrijstelling, onder voorwaarden, verleend aan pensioenfondsen om

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/boek-wet-versterking-bestuur-pensioenfondsen

Transitie pensioenstelsel vraagt om goede voorbereiding, bestuurders en toezichthouders in de pensioensector. Het principeakkoord uit 2019 voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, zorgt voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, bestuurders en beleidsmakers. De pensioensector moet zich voorbereiden op de toekomst en de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar, wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel? En hoe implementeer je het nieuwe pensioencontract? Nyenrode en Netspar hebben

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/transitie-pensioenstelsel-vraagt-goede-voorbereiding

Uitbesteden in de pensioensector, Tijdens het programma Uitbesteden in de pensioensector challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/uitbesteden-in-de-pensioensector

Alumni bijeenkomst 'Waar blijft mijn pensioen?', pensioen?’ van Martin ten Cate. De zelfbenoemd ‘pensioenfilosoof’ pleit daarin voor een volledige overstap, pensioengeld in houdt. ‘De 1500 miljard die in de pensioenpotten zit, is eigendom van mensen. Als ik dat, Op maandag 30 september vond bij Nyenrode Business Universiteit de alumnidag Pensioenen plaats, is, financieren werkenden de pensioenen van gepensioneerden. De overstap naar een omslagstelsel kan een manier zijn om dreigende pensioenkortingen in de toekomst te voorkomen, stelt Ten Cate. Zo’n stelsel

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/Alumni-dag-Pensioenen

Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector, verzekeraars, pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen steeds meer gelijkenis. De synergie is groot en de discussies leveren veel nieuwe inzichten op. Verzekeraars en Pensioenfondsen kunnen op, programma richten wij ons op actuele ontwikkelingen in de verzekerings- en pensioensector, de academische beleggingstheorie en het risicomanagement; De balansen van de verzekeraars en de pensioenfondsen staan, ; De kern voor een pensioenfonds en een verzekeraar is en blijft een goed balansmanagement

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/VBP

Pensioen en lintje voor Campus Supervisor Leo Besemer, Op 7 september nam Leo Besemer officieel afscheid van Nyenrode Business Universiteit als Campus Supervisor. Hij was sinds 1981 in dienst van de universiteit en bereikte dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Leo begon als sporthalbeheerder en woonde zelf ook jaren op het landgoed. Hij heeft generaties studenten bijgestaan in het vinden van hun weg op de campus en in het begeleiden van het reilen en zeilen van het studentenleven. Leo zei in een eerder interview: “Ik zie mezelf als een

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/pensioen-en-lintje-voor-campus-supervisor-leo-besemer

Finance, Accounting & Controlling Video Webinar | Pensioenen: Corona en invloed op de pensioenpremie Webinar | Pensioenen: Corona en invloed op de pensioenpremie Onderwijs | 23 april 2020 In dit webinar gaat Ronald Heijn het gesprek aan met Gérard Aben (Pensioenfonds Horeca en Catering), Peter Borgdorff (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), Herman Kappelle (AEGON / VU

https://www.nyenrode.nl/corona/les-in-crisis/webinars

pensioenfonds. Daarmee worden niet werkgevers maar pensioenorganisaties de belangrijkste uitbetalers van, “Het huidige pensioenstelsel past niet meer bij onze maatschappij”, vertelt Ronald Heijn, Programmadirecteur Pensioenen aan Nyenrode Business Universiteit. “De manier waarop mensen werken is totaal, dan toen het pensioenstelsel werd ontworpen. Om de transitie naar een nieuw pensioenstelsel optimaal, hoe je organisaties verandert.” Innovatie in goede banen “De pensioensector is op dit moment de

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/sturen-in-een-complexe-omgeving

uit pensioenfonds. Daarmee worden niet werkgevers maar pensioenorganisaties de belangrijkste, “Het huidige pensioenstelsel past niet meer bij onze maatschappij. De manier waarop mensen werken, veel ouder dan toen het pensioenstelsel werd ontworpen. Om de transitie naar een nieuw pensioenstelsel optimaal te begeleiden is goed bestuur nodig." volgens Ronald Heijn, programmadirecteur Pensioenen aan Nyenrode Business Universiteit. Innovatie in goede banen “De pensioensector is op dit moment

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/sturen-in-een-complexe-omgeving-2

Als (voormalig) zelfstandig ondernemer kijk ik regelmatig naar mijn pensioenspaarpot. Hoe staat de, eigen pensioenfondsje heeft een paar uitdagingen, zo zie ik. Ik leef nogal gezond dus mijn lang-leven, - een beetje gespreid - beleg. Mooi, dat heeft mijn pensioenfondsje nodig. "Graaiers" en, mijn pensioen. Maar enfin, dat valt ook wel mee. Toch zijn ze niet populair in het openbare debat, verantwoording af. Daar ben ik - als aandeelhoudende pensioenbelegger - bij tijd en wijle heel blij mee

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/waardering-voor-beursfondsen

In de pensioensector verandert veel. Volgens dr. Pieter van Foreest, kerndocent Integraal, van Foreest is dat het nieuwe pensioencontract: “Hoe gaat dat eruit zien? Welke afhankelijkheden en, licht toe dat er binnen het pensioencontract een grote verschuiving plaatsvindt: “Voorheen werkten we, als pensioenorganisatie beseffen dat het een illusie is dat alle data op dit moment goed in de, de pensioensector vooral op beleid: “Als je wilt aantonen of iets werkt moet je een plan hebben

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/je-steekt-de-weg-niet-over-zonder-eerst-je-eigen-risico-te-bepalen

hypothecaire lening zouden kunnen afsluiten om te kunnen voorzien in hun pensioen of zorg. Ook ziet hij in plaats van een uitgebreid pensioenstelsel veel meer in een AOW-plus pensioen zoals dat ook, bezighouden: de verwachte levensduur, het Nederlandse pensioenstelsel met zijn drie pijlers en, pensioenstelsel in de huidige vorm op de langere termijn moeilijk houdbaar zal zijn. Ook worden vanwege, pensioenfondsen soms tegen. Om die problemen te adresseren, pleit Buijs ervoor dat oudere

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/emeritaat-professor-arie-buijs

‘Door stringenter toezicht worden pensioenfondsen overladen met operationele druk, waardoor er, een aantal pensioenfondsen. ‘Strategie is leidend voor het proces en niet omgekeerd.’ ‘Tijdens het programma leerde ik dat pensioenfondsen zich veel meer moeten bezighouden met visie en strategie, pensioenen toekomstbestendig te managen? Is aansluiting met andere fondsen de oplossing, of moeten we, binnen de solidariteit van pensioen, hebben we geleerd om juiste reflecties naar boven te krijgen op

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/kennis-kunde-bij-elkaar-simulatiesessies

in haar werk bij pensioenuitvoerder APG bijna voortdurend om mogelijke kortingen op pensioenen en, board van pensioenuitvoerder APG en alumna van Nyenrodes New Board Program, verzorgde de keynote, ." Van buiten naar binnen kijken Pensioenuitvoerder APG is een B2B-bedrijf, maar heeft eigenlijk geen, naar binnen kijken.” Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland wil APG daarnaast ook de sector

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/empathie-als-nieuwe-klantgerichtheid

voorbeeld van. Met name Pensioenfondsen worden streng beoordeeld door toezichthouders op hun, binnen Pensioenfondsen. Zijn thesis ‘Backcasting, meer impact bij Maatschappelijk Verantwoord, het éne pensioenfonds heel duidelijk alle geldende wettelijke regels volgt (basis MVB-beleid, duidelijke verschillen tussen het MVB-uitvoeringsbeleid binnen Nederlandse pensioenfondsen én de resultaten, planningsstrategie hangt samen met het gehanteerde MVB-beleid van pensioenfondsen. Backcasting is een

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/maatschappelijk-verantwoord-beleggen-in-stroomversnelling